het boek.

De Robuuste Team Methode (RTM®) is een methode die is ontwikkeld om inzicht te bieden in de robuustheid van een team. Deze methode helpt teams om hun robuustheid te identificeren en verbeteringen door te voeren. De methode bestaat uit drie fases:

  1. Analyseren: In deze fase wordt de huidige robuustheid van het team bepaald.
  2. Definiëren: Na de analyse wordt bepaald wat er verbeterd moet worden en hoe. Hierbij wordt het probleem gedefinieerd, de oorzaak vastgesteld en mogelijke oplossingen bedacht.
  3. Implementeren: In deze fase wordt nagedacht over hoe de oplossingen geïmplementeerd en geborgd kunnen worden, zodat het proces robuust wordt ingericht.

Na elke fase wordt er gereflecteerd met de vraag of het team door kan gaan naar de volgende fase. Het is belangrijk om te controleren of er niets over het hoofd is gezien en om te overwegen of het zinvol is om verder te gaan.

De onderliggende boodschap van deze methode is om kritisch te zijn, vragen te stellen, zelf na te denken en de eigen situatie meetbaar te maken.

Je kunt bij ons terecht voor

het boek
reviews
sjablonen
de training
contact