een leeg canvas.

Ter ondersteuning heb ik voor de uitvoering van de stappen ook een canvas ontwikkeld. Om gemakkelijk een link te leggen tussen het canvas en de fase waarin je je bevindt, is het canvas onderverdeeld in de drie fases:

 

  1. Analyseren (hoofdstuk 4)
    Stap 1 tot en met 4. In deze fase ga je op onder- zoek uit. Je analyseert hoe je proces ervoor staat, de competenties die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren en de middelen die worden gebruikt om de activiteiten uit te voeren. De uitkomst is een ‘gewogen’ percentage, de RTindex.
  2. Definiëren (hoofdstuk 5)
    Stap 5 tot en met 7. Nadat je de situatie in kaart hebt gebracht, ga je aan de slag om te beoordelen wat je moet verbeteren en hoe. Daarvoor definieer je achtereenvolgens het probleem, de oorzaak en de mogelijke oplossingen.
  3. Implementeren (hoofdstuk 6)
    Stap 8 tot en met 10. In deze laatste fase ga je nadenken hoe je de oplossingen implementeert en borgt, zodat het proces robuust is ingericht en het zichzelf in stand houdt.

Je kunt bij ons terecht voor

het boek
reviews
sjablonen
de training
contact